en_flag    en_flag    en_flag
Leasing strojů
PDF
Tisk
Email

Naše společnost nabízí rovněž možnosti financování papírenské techniky formou leasingu.

 

Solidnost, odbornost, pružnost, rychlost a indivuální přístup, to je to, co jsme především schopni nabídnout našim obchodním partnerům. Předmětem nabídky je ucelený soubor produktů financování movitých věcí reagující na konkrétní přání, požadavky a možnosti klientů.

 

Výhodou naší společnosti oproti univerzálním leasingovým společnostem je úzká orientace na průmysl papíru a celulozy. V našem sektoru jsme schopni díky tomu poskytnout nadstandardní podmínky financování. Toto platí zejména pro naše skladové zásoby.

 

CELPAP Machinery s.r.o. nabízí následující finanční produkty:

 

•   FINANČNÍ LEASING nových i použitých movitých věcí. Jedná se o standardní finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Produkt umožňuje rychlé a jednoduché pořízení movité věci s minimem požadovaných podkladů s rozložením splátek na delší období.

 

Výhody finančního leasingu pro podnikatele:

•   zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy, leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
•   leasingové splátky lze kalkulovat i nerovnoměrně dle předpokládaných příjmů v průběhu roku
•   leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem (do objemu splátek 100 mil. Kč za rok)
•   jedná se o tzv. mimobilanční financování, tedy předměty financování pořízené formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy

 
•   ZPĚTNÝ LEASING movitých věcí a nově vybudovaných technologických celků. Jedná se opět o finanční pronájem, kdy dodavatel a nájemce je tatáž osoba. Používá se v případech, kdy nájemce předmět vlastní nebo se podle uzavřené smlouvy vlastníkem po předání či dobudování stane. Zpětný leasing je možno použíti na uvolnění finančních prostředků pro rozložení finanční zátěže klienta na delší období.


•   ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ jak pro fyzické, tak právnické osoby na pořízení movitých věcí, zejména strojů přípravny látky.


•   OPERATIVNÍ LEASING strojů je pronájem movité věci bez nároku na následnou koupi. Pronájem je doprovázen různým rozsahem služeb, které jsou zakalkulovány ve smluvním nájemném.

 
Scroll Up