en_flag    en_flag    en_flag
Horkovzdušný sterilizátor Sterimat (1054)
PDF
Tisk
Email

Výrobce:                              BMT

Typ:                                    Sterimat 354.1

Napájecí napětí:                     230 V, 50 Hz

Max. příkon:                          1,6 kW

Rozsah teploty:                      50 °C – 250 °C

Využitelný objem:                   54 l

Únosnost síta:                       10 kg

Max. hmotnost náplně:            40 kg

Hlučnost:                              max. 60 dB

Vysálané teplo při 200 °C :       max. 2200 KJ/ hod


Odchylka teploty v pracovním prostoru od nastavené sterilizační hodnoty: 0°C – +10°C

Doba náběhu na 200°C při prázdném pracovním prostoru:   max. 30 min 

                                                                                             


Popis

 

V přístroji se sterilizuje vložený materiál pomocí vzduch s nucenou cirkulací. Vzduch je ohříván elektrickým topným tělesem a do pracovního prostoru vháněn ventilátorem. Po dosažení nastavené teploty udržuje regulátor zvolenou teplotu a časový spínač začne odměřovat zvolenou dobu sterilizace. Po uplynutí této doby se topení i ventilátor vypne. Při sušení vlhkého materiálu před sterilizací lze otevřít odvětrání pracovního prostoru. Po dosažení nastavené teploty se odvětrání automaticky uzavře.


 
Scroll Up